Ana Menü

Hakkımızda

Ova Antakya'ya Hoşgeldiniz!
Mevcut sistem yaşam alanlarımızı, havamızı, suyumuzu, gıdamızı şirketlerin kar hırsına bırakarak bizi, doğayı ve gelecek kuşakları yok sayıyor.
Doğanın tahrip edildiği, iklimin değiştiği bir dönemde buna itiraz edenlerin sayısı da artıyor.
Ova, bu arayışın bir parçası. Ova, itiraz olduğu kadar üzerinde yaşadığımız verimli toprakların adı.
Doğu Akdeniz'in en önemli şehirlerinden Antakya, aşağı Asi Vadisi'nin uzandığı, Habip-i Neccar Dağı'nın eteklerinden kuzeydoğuda Reyhanlı'ya doğru genişleyen Amik Ovası'nın üzerinde kalın alüvyol örtüyle kaplı verimli topraklara sahip bir kent.
Verimli topraklar yüksek tarımsal potansiyelinin yanında kuruluşundan günümüze kadarki tarihi süreç içerisinde Antakya'nın kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmasına, bu medeniyetlerin asırlar boyunca refah ve barış içerisinde yaşamasına vesile oldu.
Verimli toprakların kadim medeniyetlerle buluştuğu Ortadoğu ve Akdeniz'den beslenen Antakya mutfağı ise bu toplamın zenginliğidir.
Bu zengin mutfağı ve verimli toprakların bize verdiği gıdayı size ulaştırırken havamızı, suyumuzu, gıdamızı ve kadim medeniyetlerin yaşam havzası Ova'yı mümkün olduğunca ekolojik yöntemlerle korumaya çalışıyoruz.
Yaşadığımız topraklarda kadim medeniyetlerin izinde geleneksel yöntemlerle tarım yapıp, kendi kendimize yeterliliği, besin seçme özgürlüğünü sağlamayı, üretici ve tüketici arasındaki dayanışma bağını güçlendirmeyi, yerel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmayı ve endüstriyel tarıma karşı gıda bağımsızlığı mücadelesine katkı sunmayı bir görev kabul ediyoruz.
Neden bizi tercih etmelisiniz
UNESCO tarafından Gastronomi Şehri seçilen Akdeniz’in doğu şehri Antakya’dan taze, doğal ve sağlıklı gıda adresinize geliyor...

01

Gıda egemenliği

Küçük üreticilerin, çiftçilerin ve gıdayı tüketenlerin bir araya gelmesini, gıda sisteminde söz sahibi olmasını amaçlar.

02

Temiz gıda

Tohumdan tabağa kadar besinimizin kimyasal ilaçlardan arı olmasını, hibrit tohum yerine yerli tohumdan domates üretmeyi, salça yapmayı ve daha fazlasını amaçlıyoruz.

03

Biyoçeşitlilik

Endüstriyel tarım tek çeşittir. Bir tarlada tek ürüne yaşam hakkı tanınır. Diğer canlıların ölümü için kimyasal ilaç kullanılır. Biyoçeşitlilik canlı yaşamını oluşturan bütün türlerin bir arada var olmasını ifade eder.

04

Sağlıklı yaşam

Endüstriyel gıda ile kanser, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları ilişkilidir. Doğal gıda bu hastalıklara karşı kalkan görevi görür, yaşam kalitesini artırır.

05

Toplum yararı

Mevcut gıda sistemi insanların değil, şirketlerin yararını düşünür. Küçük üreticilerin ve tüketicilerin egemen olduğu sistemde yurttaşların ortak çıkarı vardır.

06

Dayanışma ağları

Kooperatifler, gıda toplulukları, küçük üreticilerin olduğu sistem bireyci ve bencilliğe karşı dayanışmacıdır. Çok zengin ve çok yoksulun olduğu bir sisten yerine eşitlikçi ve özgürlükçüdür.

Üreticiler
X